Nieuwste updates

Vermelding facturatie 'btw medecontractant'

Vanaf 01/01/2023 dien je de nieuwe verplichte factuurvermelding op te nemen voor het btw-regime "werken in onroerende staat - btw verlegd" (medecontractant). Gelieve onderstaande tekst over te nemen op jouw facturen met verlegging van btw:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

Het doel van deze verwijzing is in het bijzonder de afnemer die geen periodieke btw-aangiften indient en die zijn aannemer niet in kennis heeft gesteld van zijn hoedanigheid, te informeren over de gevolgen ten aanzien van zijn persoonlijke aansprakelijkheid voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en boetes.

Met deze verklaring wordt de aannemer - behoudens samenspanning tussen de partijen - ontslagen van de aansprakelijkheid wat betreft de hoedanigheid van de afnemer, wanneer de klant de factuur niet schriftelijk betwist (nieuw art. 20, § 3 KB nr. 1).


Vermelding facturatie '6%'

Vanaf 01/01/2022 hoef je het '6%-attest' btw niet meer voorafgaandelijk te laten tekenen door jouw cliënt, maar dien je onderstaande tekst te vermelden op de facturen aan 6% btw:

"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen."

Hierdoor verleg je de verantwoordelijkheid naar de klant, dus zeker doen! Er is een overgangsmaatregel uitgesproken tot en met 30/06/2022.  

Evenementen

Om het jaar succesvol af te sluiten, gingen we met het gehele team naar het Echo Festival van Bazart. 

De Sint was in het land en hij bracht heel wat lekkers bij ons op kantoor.